Tancar:

Les portes, les finestres, la nevera, els calaixos, les capses, els diaris, els llibres, les cames, els ulls,

Apagar:

L’ordinador, l’mp3, el mòvil, la ràdio, el llum, l’espelma,

Baixar:

Les persianes,

Fer:

El llit,

Entrar:

A casa,

Sortir:

De casa

Desfer:

El llit,

Pujar:

Les persianes,

Encendre o engegar:

L’ordinador, l’mp3, el mòvil, la ràdio, el llum, l’espelma,

Obrir:

Les portes, les finestres, la nevera, els calaixos, les capses, els diaris, els llibres, les cames, els ulls.